Hygiëne en ethiek staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de cliënten wordt verwacht dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Natuurlijk worden uw persoonlijke en medische gegevens nooit verstrekt aan derden.

Voor aanvang van de eerste behandeling krijgt u een kort intakegesprek met als doel om specifieke klachten te benoemen. Daarnaast wordt er na het intake gesprek bepaald  of er wel of niet gemasseerd mag en kan worden. Mijn massages zijn puur voor ontspanning van body & mind

Is er een twijfel over een bestaande aandoening kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolg behandelingen zijn mogelijk nadat de behandelende arts hierin toestemt.

ROOTZ Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel door het verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures, medicijngebruik.